Klient indywidualny

1. Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom indywidulanym w zakresie:

prawa rodzinnego:
- sprawy alimentacyjne
- sprawy o rozwód i separację
- sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
- sprawy o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
- sprawy o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
- sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków

prawa spadkowego:
- doradztwo przedsądowe
- sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
- sprawy o dział spadku
- sprawy o zachowek

prawo karne skarbowe:
- obrony w sprawach o wykroczenia skarbowe

prawo medyczne:
- dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, mających związek z szeroko pojętym „niewłaściwym leczeniem”
- ochrona praw pacjenta
- reprezentacja przed sądem w sprawach cywilnych i karnych


2. Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od rodzaju i charakteru sprawy. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przed rozpoczęciem świadczenia pomocy prawnej. Klient może żądać wystawienia faktury VAT.