Prawo medyczne

1. Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów leczniczych, w tym indywidualnym praktyk lekarskich i pielęgniarskich, obejmującą doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością podmiotu, w tym:

- rejestracja podmiotu
- sprawy pracownicze
- negocjacje z kontrahentami
- dochodzenie roszczeń o zapłatę
- reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym procesach odszkodowawczych
- ochrona dóbr osobistych

2. Kancelaria świadczy pomoc prawą pacjentom w zakresie obejmującym:

- dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia, mających związek z szeroko pojętym „niewłaściwym leczeniem”
- ochronę praw pacjenta
- reprezentację przed sądem w sprawach cywilnych i karnych