Prawo rodzinne i spadkowe

1. Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie doradztwa oraz zastępstwa procesowego w zakresie prawa rodzinnego:

- sprawy alimentacyjne
- sprawy o rozwód i separację
- sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi
- sprawy o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
- sprawy o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej
- sprawy o podział majątku dorobkowego małżonków


2. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa spadkowego obejmuje:

- doradztwo przedsądowe
- reprezentację w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku
- reprezentację w postępowaniach o dział spadku
- reprezentację w postepowaniach o zachowek