Prawo gospodarcze

1. Kancelaria oferuje podmiotom gospodarczym podjęcie stałej obsługi prawnej, w oparciu o indywidualnie ustalone ramowe zasady współpracy, obejmującej między innymi:

- dochodzenie roszczeń o zapłatę
- negocjacje z kontrahentami
- sporządzanie projektów umów, opiniowanie i weryfikacja umów,
- reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, organami administracji
- doradztwo prawne w sprawach pracowniczych
- umowy spółek
- rejestrację spółek w KRS, rejestrację zmian
- kontrakty menedżerskie
- obsługę prawną organów spółek
- reprezentację w postępowaniach podatkowych
- obsługę prawną postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego, reprezentację przed KIO

 
2. W wyżej wymienionym zakresie Kancelaria świadczy także pomoc w rozwiązywaniu jednostkowych problemów prawnych, dotyczących konkretnego, indywidualnie określonego stanu.