Prawo karne

1. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika osoby pokrzywdzonej jako:

- pełnomocnik oskarżyciela prywatnego
- pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego


2. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych skarbowych w charakterze:

- obrońcy w sprawach o wykroczenia skarbowe
- pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo